Groepen

Leeftijdsgemengde groepen


Het werken met leeftijdsgemengde groepen maakt het onderwijs op de Nautilus echt anders dan anders. Wij werken met twee leerjaren per groep.

De school is ingedeeld in onderbouw en bovenbouw.

voor de Nautilus ziet schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

  • De Onderbouw bestaat uit drie groepen1/2 en één groep 2/3
  • De Middenbouw bestaat uit twee groepen 3/4
  • De Bovenbouw bestaat uit twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8

De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht samen met de andere kinderen van hun eigen leerjaar uit hun groep.

Een voorbeeld

Een middenbouwgroep bestaat bijvoorbeeld uit 12 leerlingen van leerjaar 4 en 13 leerlingen van leerjaar 3. De leerlingen van leerjaar 3 krijgen hun instructie van de leerkracht. De kinderen van het andere leerjaar werkt dan zelfstandig aan hun eigen werk. Daarna krijgen de leerlingen van leerjaar 4 hun instructie. De leerlingen van leerjaar 3 nemen dan weer plaats aan hun eigen tafeltje en werken zelfstandig verder. Dit gebeurt allen als het gaat om de vakken rekenen en taal. De leerlingen krijgen als groep les in de vakken wereldoriëntatie, muziek en gym

Tafelgroepjes

De leerlingen van de groepen 3/4 - 7/8 zitten in de klas aan ‘tafelgroepjes’. Dit zijn groepjes van leerlingen van verschillende leeftijden. Binnen de tafelgroep kunnen en mogen kinderen met en van elkaar leren. Zij leren en ontdekken in de loop van de tijd de manier van leren en helpen die bij hen past. Ook kunnen ze experimenteren met hun sociale rol.

In de kleuterklassen starten en eindigen alle activiteiten in de kring. De kleuters werken in teams van jongste, middelste en oudste en zitten in de kringopstelling naast elkaar.

Groepsgrootte

Onze groepen op de nautilus bestaan uit ongeveer 26 tot 29 leerlingen. In de onderbouw starten we meestal met wat kleinere groepen.