Ziekmelding

Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, dan kunt u dit doorgeven op de app van Social Schools. Bellen voor schooltijd mag ook telefoonnummer: 020-6173656