Bestuur

Bestuur

De Nautilus valt onder het bestuur van de stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Deze stichting bestuurt 25 basisscholen, plus drie nevenvestigingen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over Amsterdam.

AMOS heeft een bestuursbureau, dat u kunt bereiken op onderstaand adres:

Gebouw Aeckerstijn
Baden Powellweg 305J
1069 LH Amsterdam
Tel. 020 4106810 .
info@amosonderwijs.nl info@amosonderwijs.nl

Taken van het bestuur

Als ouder heeft u vooral met de school zelf te maken. Het bestuur speelt een rol die voor ouders doorgaans niet zichtbaar is. Deze rol omvat onder andere:

  • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
  • vervullen van de werkgeversrol voor alle personeelsleden op de scholen;
  • verdelen van middelen over de scholen;
  • optreden als bevoegd gezag in geschillen tussen bijvoorbeeld ouder en de school (zie ook klachtenprocedure);
  • toezien op een juiste uitvoering van de toelatingsregeling;
  • voeren van het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

Vanuit het bestuur wordt 1x per 2 jaar een schoolenquête gedaan (Scholen met Succes). Leerlingen, ouders en het team worden via een vragenlijst bevraagd over hoe ze de kwaliteit van de school ervaren.

Vanuit de resultaten stellen we verbeterplannen op en voeren die uit. Op deze manier zorgen wij dat ons onderwijs op een hoog niveau blijft. Wij geloven in een continue schoolontwikkeling.