Ouderraad

Ouderraad

In de oudercommissie zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij de school. In het belang van het kind is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen ouders en leerkrachten. Een Oudercommissielid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. In eerste instantie is de Oudercommissie er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Als u mee wilt helpen of een vraag heeft over de schoolse activiteiten, kunt u contact opnemen via info.denautilus@amosonderwijs.nl.

Leden van de OC:

  • Patrick en Astrid Rose-van Thijn (penningmeester)
  • Vacant
  • Marie Delagrange
  • Yvonne Kooge, personeel