Communicatie met de ouders

Communicatie met de ouders

Een nauw contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie geven.

De school communiceert via de app van Social School.

Vanuit de groepsleerkrachten wordt de communicatie verzorgd op oudercontactmomenten, regelmatige 10-minuten gesprekken met ouders, het meegeven van het werk, en de rapporten (2x per jaar).Elke veertiendagen ontvangt u een nieuwsbrief over algemene schoolse en management zaken, deze nieuwsbreif vindt u in de app. We communiceren mondeling over uw zoon of dochter, of we maken per mail een afspraak voor een gesprek. Als we bijv. eierdozen nodig hebben dan kan het gebeuren dat u daarover een verzoek krijgt in de app.


Ouderavonden

Op themaouderavonden krijgt u informatie over een bepaald onderwerp.

De Thema ouderavonden worden georganiseerd door de Pedagogische Alliantie Westlandgracht.Een smanewerkingsverband tussen de drie scholen; De Fiep Westendorp, de Notenkraker en de Nautilus. De data en onderwerpen vindt u op de site van de Alliantie https://p-a-w.nl/

Algemene ouderavonden en thema-avonden

Er zijn elk jaar algemene ouderavonden of thema-avonden. Er staan dan onderwerpen op het programma die de hele schoolgemeenschap aangaan. Bijvoorbeeld pedagogische onderwerpen die in meerdere klassen spelen ( bijvoorbeeld Sociale mediawijsheid, pesten, huiswerk) of organisatorische veranderingen.

Oudergesprekken (10 minutengesprek)

Een paar keer per jaar zijn er korte oudergesprekken. Ook wel bekend als 10-minutengesprek. In dit gesprek staat het individuele kind centraal. De klassenleerkracht licht toe hoe het met het kind gaat op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied en ouders kunnen hier met vragen terecht. Ook de toetsresultaten komen aan bod.

Als u behoefte heeft aan een tussentijds gesprek, kunt u dit met de leerkracht afspreken. Het initiatief voor zo’n gesprek kan ook van de klassenleerkracht uitgaan.