Hoe gaat de school om met pesten?

Hoe gaat de school om met pesten?

Onderwijs in leeftijdsgemengde groepen heeft een positieve invloed op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Omdat de leerlingen van verschillende leeftijden zoveel samenwerken moeten ze elkaar leren kennen en leren begrijpen. Omgaan met verschillen is bij ons op school geen issue, maar de basis.

We hebben een gedragsprotocol dat u in kunt zien op school en dat later op de site verschijnt.

Al onze leraren volgen de cursus Taakspel. Taakspel is een manier om de sfeer in de groep goed te houden of te verbeteren. In elke groep komt wel onrustig en storend gedrag voor. Via Taakspel leren de leerkrachten om complimenten te geven en ongewenst gedrag te negeren. Storend gedrag neemt af en de hele groep kan beter werken.

Bovendien leren kinderen hoe ze een ander kind kunnen helpen en aanspreken én hoe je reageert als iemand je aanspreekt.

We werken met het Programma Alternatieve Denkstrategien, kort: PAD. Een aanpak/methode die ons ondersteund in de sociaal emotionele opvoeding op onze school. Alle informatie hierover vindt u in het ouderboekje. Klik link aan hieronder.

PAD ouderboekje